Strona główna // Kursy // Uprawnienia URE

Kursy / Uprawnienia URE

Nazwa
Kurs w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną Kurs w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
Kurs w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych Kurs w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych
Kurs w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe. Kurs w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1
Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2 Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych-grupa2
Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3 Kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe - grupa 3
Kurs obsługi urządzeń własnych elektrociepłowni i ciepłowni wchodzących w skład głównych obiegów technologicznych (pomp wirowych wody gorącej). Kurs obsługi urządzeń własnych elektrociepłowni i ciepłowni wchodzących w skład głównych obiegów technologicznych (pomp wirowych wody gorącej).
Kurs obsługi przemysłowych urządzeń odbiorczych pary i gorącej wody - urządzeń ciśnieniowych. Kurs obsługi przemysłowych urządzeń odbiorczych pary i gorącej wody - urządzeń ciśnieniowych.
Kurs obsługi stacji uzdatniania wody w energetyce cieplnej oraz chemicznej kontroli laboratoryjnej procesu technologicznego uzdatniania wody. Kurs obsługi stacji uzdatniania wody w energetyce cieplnej oraz chemicznej kontroli laboratoryjnej procesu technologicznego uzdatniania wody.
Kurs dla dozoru w zakresie eksploatacji urządzeń stacji uzdatniania wody. Kurs dla dozoru w zakresie eksploatacji urządzeń stacji uzdatniania wody.
Kurs obsługi sieci i instalacji cieplnych oraz stacji wymienników ciepła: woda-woda. Kurs obsługi sieci i instalacji cieplnych oraz stacji wymienników ciepła: woda-woda.
Kurs eksploatacji pomp wirowych stosowanych w energetyce cieplnej i gospodarce komunalnej. Kurs eksploatacji pomp wirowych stosowanych w energetyce cieplnej i gospodarce komunalnej.
Kurs eksploatacji wentylatorów stosowanych w energetyce cieplnej i w systemach wentylacji pomieszczeń roboczych. Kurs eksploatacji wentylatorów stosowanych w energetyce cieplnej i w systemach wentylacji pomieszczeń roboczych.
Kurs obsługi stacjonarnych sprężarek wirowych i tłokowych wraz z urządzeniami pomocniczymi. Kurs obsługi stacjonarnych sprężarek wirowych i tłokowych wraz z urządzeniami pomocniczymi.
Kurs obsługi urządzeń i instalacji grzewczych oraz klimatyzacyjnych. Kurs obsługi urządzeń i instalacji grzewczych oraz klimatyzacyjnych.
Specjalistyczny kurs przygotowawczy do objęcia stanowisk dozoru energetycznego Specjalistyczny kurs przygotowawczy do objęcia stanowisk dozoru energetycznego

Newsletterosoba fizyczna
firma

Tagi

Newsletterosoba fizyczna
firma

40-690 Katowice
ul. Kościuszki 341

biuro@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Energetyków 8

jastrzebie@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

30-149 Kraków
ul. Balicka 73

krakow@bialecki.pl
tel. +48 12 35 22 888

41-706 Ruda Śląska
ul. Kłodnicka 56E

ruda@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04

43-110 Tychy
ul. Fabryczna 2

tychy@bialecki.pl
tel. +48 32 411 05 04